Wykonano modernizację kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Turzy

W ramach projektu zmodernizowano  kompleks rekreacyjno- sportowy przy Szkole Podstawowej w Turzy (składający się z boiska wielofunkcyjnego, basenu odkrytego oraz siłowni plenerowej). Przeprowadzono modernizację około 300 mb ogrodzenia obiektu (wraz z 2 bramami), wymieniono zniszczoną nawierzchnię, zamontowano urządzenia sportowo –rekreacyjne. W ramach zadania wykonano: roboty ziemne i podbudowę, nawierzchnię, montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych, modernizacja ogrodzenie, montaż tablicy informacyjnej.

Wartość inwestycji wynosiła290 282,50 zł,  a kwota dotacji pozyskana  z Województwa Małopolskiego w ramach Programu Małopolska Infrastruktura Sportowo Rekreacyjna to 145.891,25 zł.

Skip to content