Wyniki konkursu „ZE STAREGO COŚ NOWEGO – ZABAWKA Z RECYKLINGU”

Wyniki konkursu „ZE STAREGO COŚ NOWEGO – ZABAWKA Z RECYKLINGU”

W dniu 10 maja 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs ekologiczny na zabawkę wykonaną z materiałów wtórnych nadających się do recyklingu pn.: „Ze starego coś nowego – zabawka z recyklingu”.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

Kategoria I – Uczniowie klas I-III:

 • I miejsce – Paweł Wachowicz, klasa II, Szkoła Podstawowa w Turzy
 • II miejsce – Piotr Blicharz, klasa II, Szkoła Podstawowa w Turzy
 • III miejsce – Mateusz Ryndak, klasa IIa, Szkoła Podstawowa w Olszynach
 • Wyróżnienie – Magdalena Banaś, klasa III, Szkoła Podstawowa w Turzy
 • Wyróżnienie – Michał Wołkowicz, klasa I, Szkoła Podstawowa w Turzy
 • Wyróżnienie – Patryk Bartuś, klasa I, Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym

Kategoria II – Uczniowie klas IV-VI

 • I miejsce – Zuzanna Fudala, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim
 • II miejsce – Daria Dyl, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym
 • III miejsce – Błażej Bryndal, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim
 • Wyróżnienie – Karolina Żyrkowska, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Olszynach
 • Wyróżnienie – Oliwia Bartuś, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym

Kategoria III – Uczniowie klas VII-VIII

 • I miejsce – Kacper Włodyka, klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim
 • II miejsce – Patrycja Jarocha, klasa VII, Szkoła Podstawowa w Turzy
 • III miejsce – Bartosz Szczerba, klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Turzy
 • Wyróżnienie – Dominika Stec, klasa VII, Szkoła Podstawowa w Turzy

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie pozostałych uczestników, podjęto decyzję o przyznaniu drobnych upominków również pozostałym uczestnikom konkursu.

Nagrody ufundowane w ramach realizacji projektu nr RPMP.05.02.02-12-1129/17 pn. „Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content