Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W miesiącu październiku 2018 w każdej miejscowości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
  • zużyte opony do 4 sztuk,
  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • świetlówki
  • inne odpady niebezpieczne.

 

 

Miejscowość

Miejsce odbioru odpadów

Data

Godziny odbioru

Rzepiennik Strzyżewski Plac przy Ośrodku Zdrowia

18.10.2018r.

6.00 – 18.00

Rzepiennik Biskupi Plac przy OSP

17.10.2018r.

10.00 – 18.00

Kołkówka Plac przy OSP

16.10.2018r.

8.00 – 16.00

Turza Na parkingu k. Kościoła

19.10.2018r.

6.00 – 18.00

Rzepiennik Suchy Plac przy OSP

16.10.2018r.

8.00 – 16.00

Olszyny Plac przy OSP

15.10.2018r.

6.00 – 18.00

 

UWAGA!!

OPONY ROLNICZE ORAZ Z TIRÓW NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!

Odpady wielkogabarytowe należy przywozić wyłącznie w wyznaczone miejsce w wyznaczonych godzinach.

Odpady pozostawione przed rozpoczęciem zbiórki nie będą zabierane!!!

Skip to content