Wznowiona rekrutacja uczniów i nauczycieli w trybie ciągłym do projektu pn Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, iż zostaje wznowiona rekrutacja uczniów i nauczycieli w trybie ciągłym do projektu pn Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Skip to content