XII edycji projektu „Wyjdź na plus”,

Szukasz wymarzonej pracy? Chcesz się rozwijać zawodowo?
Chcesz skorzystać z bezpłatnej pomocy i zdobyć nowe kwalifikacje?
Nie wiesz jak to zrobić?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

Na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego ruszył nabór uczestników do OSTATNIEJ, XII edycji projektu „Wyjdź na plus”, kluczowym założeniem projektu jest wsparcie zawodowe osób pozostających bez zatrudnienia, na lokalnym rynku pracy.

Fundacja Rozwoju kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni organizuje spotkania rekrutacyjne
w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 11 a, (budynek „Krakus”), III piętro.

Udział w projekcie „Wyjdź na Plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób, w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Środki posłużą do wsparcia osób niepracujących, które nie uczą się w trybie dziennym (stacjonarnym).

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

•             PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia,

•             Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb
i predyspozycji uczestników,

•             Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,

•             Nabycie nowych umiejętności zawodowych,

•             Indywidualne doradztwo zawodowe.

 Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/ w dniach od 02.03.2020 r. do 20.03.2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego warto iść na staż?

Osoby poszukające pracy i bez doświadczenia zawodowego mają szansę na
podjęcie pracy. Udział w projekcie pozwoli uczestnikowi zdobyć umiejętności w opracowaniu dokumentów rekrutacyjnych (CV), w nawiązaniu nowych kontaktów, w doskonaleniu kompetencji zawodowych w wybranej branży. Większość  firm organizujących staż, oferuje stażystom możliwość zatrudnienia po jego zakończeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 300 04 51; 533 446 405; 533 442 199, e-mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl, oraz przy ul. Krakowskiej 11a,
33-100 Tarnów.

Skip to content