XLVI sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godz. 15.00

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 3 września 2018 r.

 

RG.0002.8.2018

ZAWIADOMIENIE

     Uprzejmie zawiadamiam, że XLVI sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim.

Podczas sesji zostanie nadany i wręczony tytuł Honorowego Obywatela Gminy Rzepiennik Strzyżewski Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Leszkowi Laszkiewiczowi.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad XLIV i XLV sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Rzepiennik Strzyżewski Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Leszkowi Leszkiewiczowi.
  5. Wręczenie aktu nadania tytułu oraz statuetki.
  6. Wystąpienie Księdza Biskupa Leszka Leszkiewicza.
  7. Wystąpienia zaproszonych gości.
  8. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

 

Skip to content