XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 9 stycznia 2017 r.

RG.0002.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE

   Uprzejmie zawiadamiam, że XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik  Strzyżewski.

 

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016 – 2023.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Skip to content