XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 19 kwietnia 2017 r.

 RG.0002.4.2017

ZAWIADOMIENIE

 

       Uprzejmie zawiadamiam, że XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności OSP z trenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2016 rok.
 6. Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2016 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Rzepiennik Strzyżewski i Biblioteki Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi ***** **** na uchwałę Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
  z dnia 29 grudnia 2016 roku nr XXVII/185/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z odpowiedzią na skargę.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2029.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Skip to content