XXXVII sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 (wtorek)

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 28 listopada 2017 r.

RG.0002.10.2017

 ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVII sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal innych niż gimnastyczne w publicznych szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad sesji.

 

Skip to content