Zaangażowana Młodzież – projekt dla młodych aktywistów

Fundacja ORNAMENT we współpracy z Gminą Rzepiennik Strzyżewski zaprasza młodzież do udziału w projekcie „Involved Youth” – „Zaangażowana Młodzież”. Projekt prowadzony jest pod auspicjami Europejskiej Fundacji Młodzieży (EYF) z siedzibą w Strasburgu we Francji.

Głównym założeniem projektu jest aktywizacja młodzieży w celu realizacji ważnych dla nich inicjatyw w lokalnym środowisku.  Po serii warsztatów prowadzonych przez młodzież z Fundacji Ornament uczestnicy projektu określą co dla nich jest istotne w gminie i w jaki sposób mogą na to wpłynąć. Tematyka jest zależna od potrzeb młodzieży.  

Następnie młodzi ludzie postarają się wdrożyć swoje pomysły i przeprowadzić działania we współpracy z władzami gmin, stowarzyszeniami, wszystkim zainteresowanymi.

Całość inicjatyw zostanie podsumowana na konferencji młodzieżowej, które zaplanowana jest na jesieni, gdzie uczestnicy projektu będą mogli spotkać się ze swoimi rówieśnikami z innych miejscowości i wymienić doświadczenia oraz zaplanować przyszłe działania.

Osobami do kontaktu są Pani Halina Hołda – Dyrektor GCK tel. 14 65 31 571 oraz Seweryn Gutkowski tel. 602231880, prezes Fundacji Ornament

Skip to content