Zabytkowe kościoły gminy Rzepiennik Strzyżewski

koscioly

Kościół św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim

Kościół ten pochodzi z XVI wieku, ze względu na swoją wielkość wszyscy nazywają go ,,kościółkiem”. Dookoła obrośnięty lipami, stoi na wzgórzu na granicy Rzepiennika Biskupiego i Suchego. Jest wiele legend związanych z tym miejscem, np., że stanął na miejscu pogańskiej świątyni po tym jak św. Wojciech przybył na te ziemie i pozostawił jednego ze swych mnichów, by ten kontynuował misję chrystianizacji. Inni mówią, że raczej przybyli tu wysłannicy Cyryla i Metodego.

Kościółek stoi przy dawnym trakcie handlowym, zwanym tu drogą królewską, ponieważ w dawnych czasach podróżowali nią królowie i ich wysłannicy. Pewnie dlatego niektórzy mówią, że to tu najprawdopodobniej znajdowała się właśnie tajemnicza osada ze starych ksiąg o nazwie Nemsyno, gdzie w zamierzchłych wiekach odbywały się słynne wielodniowe jarmarki.

Sam kościół zbudowany jest na zrąb z bali modrzewiowych i sosnowych, na fundamencie z dębiny, a kryty jest gontem. Kościółek posiada jedną nawę, na planie zbliżonym do kwadratu, zakończoną węższym trójbocznym prezbiterium, do którego dobudowana jest zakrystia. Na przełomie XVI i XVII w. dobudowano wieżę o konstrukcji słupowej, zwężającą się ku górze, gdzie w oszalowanej izbicy znajduje się dzwon. Dach jednokalenicowy z wieżyczką na sygnaturkę.

We wnętrzu pod chórem zachowały się fragmenty polichromii patronowej, a pozostała zrekonstruowana polichromia ścienna odzyskała rokokowy wygląd z połowy XVIII wieku.

Kościół w Olszynach p.w. Podwyższenia św. Krzyża

Pochodzi z 1900 r. To budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, kryta blachą. Jest to świątynia trzynawowa, z węższym prezbiterium, obok dobudowana jest zakrystia i niewielka kruchta. W środku znajduje się neogotycka chrzcielnica z 1910 r. autorstwa kamieniarza Jana Karasia. W bocznej nawie cenny obraz: ,,Upadek pod krzyżem’’ z XVI wieku.

Kościół p.w. św. Katarzyny w Turzy

Zbudowany w 1916 roku w miejscu kościoła drewnianego pochodzącego z czasów powstania parafii (XIV w.). Neogotycki, murowany, jednonawowy z wieżą zwieńczoną hełmem. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. oraz łaskami słynący obraz Przemienienia Pańskiego. Zachowały się tutaj ciekawe feretrony z końca XIX w.

Kościół p.w. NMP Wniebowziętej w Rzepienniku Biskupim

Kościół p. w. Wniebowzięcia NMP w Rzepienniku Biskupim pochodzi z lat 1856-1864. Jest również kościołem neogotyckim, ma charakter bazylikowy, swym wyglądem nawiązuje do francuskich katedr, często tu zresztą nazywany jest ,,wiejską katedrą”. Projekt architektoniczny wykonał krakowski architekt A. Stacherski, a polichromię we wnętrzu artysta J. Bulas. Kościół jest trójnawowy, od zachodu dwu wieżowa fasada. We wnętrzu, nakryty sklepieniem żebrowo-krzyżowym, posiada trzy ołtarze. W jednym z nich znajduje się słynący łaskami, barokowy obraz Matki Bożej Śnieżnej ,,Rzepiennickiej’’ z XVII w. Rzeźby, organy i kryształowy żyrandol pochodzą z końca XIX w.

Kościół w Rzepienniku Strzyżewskim p. w. Miłosierdzia Bożego

Został zbudowany w latach 1947-1949. Wpisany do rejestru zabytków 12 maja 1993 roku (nr. rej A-354). W roku 1972 przy kościele została erygowana parafia. Polichromię wykonała malarka ludowa z Zalipia Felicja Curyłowa, a stacje drogi krzyżowej Józef Janos z Dębna Podhalańskiego. Posiada on w swoim wnętrzu i otoczeniu wiele rzeźb artystów takich jak: Jerzego Bandura, Anatola i Bogdana Drwal, Piotra Waligóra oraz Bronisław Chromy; obrazy Jacka Malczewskiego, Szymona Czechowicza, Ludwika Stasiaka, Vlastimila Hofmana.

Przy kościele od 1992 istnieje muzeum parafialne. Zbiory muzealne stanowią dzieła z okresu XVIII-XX w. – m.in. figura Madonny z ok. 1540 r., świątkarstwo, unikalne szaty liturgiczne, paramenty kościelne, oryginalne wyroby rzemieślnicze – meble z poroży i korzeni, pamiątki z Palestyny i Egiptu, zbiory etnograficzne oraz zbiory biblioteczne księży Bochenków. Muzeum można zwiedzić po wcześniejszym ustaleniu.

 

Skip to content