Zagospodarowanie terenu w Olszynach


Stowarzyszenie „Wszystkie Dzieci Nasze Są” w Olszynach realizuje operację pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez lokalizację małej architektury w miejscowości Olszyny”.

Celem operacji jest kreowanie przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej poprzez zagospodarowanie terenu przez lokalizację małej architektury w centrum miejscowości Olszyny.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content