Zagospodarowanie terenu w Rzepienniku Strzyżewskim

Stowarzyszenie Adsum w Rzepienniku Biskupim realizuje operację pn. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne i montaż turystycznej tablicy informacyjnej w Rzepienniku Strzyżewskim”.

Celem operacji jest rozwój bazy i oferty turystycznej (celem poprawy oferty spędzania wolnego czasu na terenie pogórza) w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym małej architektury w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski (wykonanie 2 nowych obiektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie miejscowości Rzepiennik Strzyżewski).

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content