Zakładanie Działalności Gospodarczej

Najważniejszy i dla wielu osób najtrudniejszy krok w procesie zakładania działalności gospodarczej to prawidłowe wypełnienie wniosku na formularzu CEIDG-1. Jeśli masz wątpliwości, czy poprawnie wypełniłeś wniosek, w każdej chwili możesz skorzystać z usług świadczonych przez różnego rodzaju instytucje otoczenia biznesu, takich jak agencje rozwoju regionalnego, regionalne instytucje wspierania przedsiębiorczości. Być może posiadasz wiedzę na temat jak założyć działalność gospodarczą, a potrzebujesz jedynie utwierdzić się w swoich przekonaniach – również w takiej sytuacji możesz zwrócić się do doradców wyżej wymienionych instytucji. Wypełniony wniosek złożysz zarówno przez Internet, jak i w sposób tradycyjny. Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie działalności gospodarczej drogą elektroniczną, możesz założyć konto na platformie CEIDG, zalogować się, a następnie wypełnić i złożyć wniosek online. Druga możliwość to pobranie wniosku ze strony CEIDG (bez konieczności zakładania konta) lub pobrać go z naszej strony (zakładka Urząd Gminy / Wnioski i Formularze / Ewidencja Działalności Gospodarczej) i podpisanie go w Urzędzie Gminy. Urząd przechowuje wypełnione wnioski w formie elektronicznej przez 7 dni, w tym czasie musisz się więc stawić w urzędzie i złożyć podpis na wniosku (zapisz lub zapamiętaj numer swojego wniosku, by urzędnik mógł bez trudu odnaleźć go w systemie). Do wyboru masz również pobranie i wypełnienie wniosku w wersji papierowej w Urzędzie Gminy lub przesłanie wypełnionego wniosku z podpisem notarialnie poświadczonym do urzędu za pomocą listu poleconego.

Podczas wypałniania wniosku CEIDG-1 pomocna będzie Tabela kodów PKD – Polska Klasyfikacja Działalności

  W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń.

Wizyta w ZUS jest niezbędna wyłącznie w celu złożenia ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Związane jest to z faktem, że CEiDG-1 rejestruje przedsiębiorcę jedynie jako płatnika składek, nie dokonuje jednak jego rejestracji jako ubezpieczonego.

W ZUS złożysz:

 ZUS ZUA – jeżeli opłacać masz zarówno składki ZUS jak i składki zdrowotne,

 ZUS ZZA – jeżeli opłacać będziesz wyłącznie składki zdrowotne (gdyż obejmuje cię zbieg świadczeń i np. składki na ZUS opłaca też twój pracodawca z tytułu umowy o pracę),

Rejestracja w ZUS może posłużyć również celem weryfikacji twoich danych dla profilu zaufanego ePUAP. Po rejestracji w profilu możliwe będzie składanie druków do ZUS przez Internet z pomocą programu płatnik.

Skip to content