Zakończenie projektu dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

W grudniu zakończyła się realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Ciężkowice, Pleśna i Rzepiennik Strzyżewski”, w ramach której w trzech gminach powiatu tarnowskiego przeprowadzono modernizację energetyczną aż 13 budynków:

  1. w Gminie Pleśna:
  • szkoły podstawowe w Świebodzinie, Janowicach, Lichwinie, Lubince, Szczepanowicach,
  • Dom Kultury w Janowicach,
  1. w Gminie Ciężkowice:
  • OSP w Zborowicach i Bruśniku,
  • Budynek wielofunkcyjny w Kąśnej Górnej,
  • Przedszkole Publiczne w Zborowicach,
  1. w Gminie Rzepiennik Strzyżewski:
  • OSP w Olszynach, Rzepienniku Biskupim, Kołkówce.

Celami projektu były: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery z budynków użyteczności publicznej. Zakres modernizacji każdego z budynków wyznaczył audyt energetyczny opracowany zgodnie z metodyką. Prace objęły m.in. wymianę instalacji c. o., modernizację kotłowni gazowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i okien, docieplenie stropów i dachów, wymianę źródeł światła na świetlówki energooszczędne.

Liderem projektu, którego całkowita wartość wyniosła blisko 4 mln złotych, była Gmina Pleśna.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego).

Skip to content