Zakończyła się realizacja I etapu projektu Biblioteka+

Relacja z I Etapu projektu „Biblioteka+”

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji zakończyło realizację pierwszego etapu zadania „Biblioteka+” realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1.Blisko – I Biblioteka I Lokalność I Inicjatywy I Kooperacja I Oddolność

W ramach realizacji zadania pracownicy GCK ukończyli cykl szkoleń dotyczących przeprowadzenia diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, a także szkolenia z zakresu lepszego funkcjonowania bibliotek, pozyskiwania nowych czytelników i odbiorców działań, organizacji wydarzeń w bibliotece. Przeprowadzona została diagnoza i przygotowany regulamin konkursu na inicjatywy lokalne. Jednocześnie organizowaliśmy spotkania autorskie. Naszymi gośćmi byli: Beata Ostrowicka, Krzysztof Petek, Paweł Rudzki, Izabela Klebańska, Piotr Łącki, Ewa Stadtmuller. Odbyły się także spotkania literatury z filmem połączone z konkursem na najlepszą recenzję i ilustrację.

Przedstawione działania zostały zrealizowane w ramach zadania „Biblioteka+” realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1.Blisko – I Biblioteka I Lokalność I Inicjatywy I Kooperacja I Oddolność

Skip to content