Zapytanie ofertowe – Zapewnienia usługi w postaci zabezpieczenia obiadów i przerwy kawowej dla uczestników zajęć

Zapytanie ofertowe nr ZP_1_2020_OiP
Prowadzone w ramach projektu: Z nowymi kompetencjami w stronę rynku pracy Prowadzone przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim Dotyczy: zapewnienia usługi w postaci 1) zabezpieczenia obiadów i 2) przerwy kawowej dla uczestników zajęć w ramach realizowanego projektu
Uszczegółowienie zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia posiłków: 1) obiadów – 237 szt., z zachowaniem następujących wymogów:
a. obiad składać się będzie z pierwszego i drugiego dania oraz picia,
b. Pierwsze danie to na ogół zupa, a danie drugie będzie trójskładnikowe,
c. obiad będzie dostępny/dowieziony na miejsce zajęć i podany będzie jako posiłek ciepły,
d. zapewnione będą naczynia, sztućce i wszystkie pozostałe elementy wymagane do prawidłowej konsumpcji obiadu,
e. obiady będą odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności,
f. zapewnienie realizacji usługi przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.),
g. obiady dostarczone będą zarówno na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, jak również poza jej teren, w odległości do 100 km. 2) przerwy kawowej – 35 szt. zaplecza kawowego, z zachowaniem następujących wymogów:
a. zaplecze kawowe składać się będzie z kawy + herbaty + wody dostępnej dla uczestników w czasie trwania zajęć,
b. zapewnione będą naczynia i wszystkie pozostałe elementy wymagane do prawidłowej konsumpcji,
c. jeśli zajdzie potrzeba produkty zaplecza kawowego będą odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności,
d. produkty spełniać będą normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.),
e. obiady dostarczone będą zarówno na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, jak również poza jej teren, w odległości do 100 km.
Druga połowa 2019 r. Szczegóły dotyczące terminów i godzin, w których będzie dostarczane zamówienie przekazane zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Skip to content