Zapobieganie COVID-19

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa nieustannie się zmienia, odgórne zalecenia ulegają pewnym modyfikacjom ale niektóre zasady cały czas są aktualne dlatego w trosce o siebie i najbliższych starajmy się je stosować:

  • Częste mycie rąk
  • Noszenie maseczki ochronnej
  • Zasłanianie (łokciem) ust i nosa podczas kaszlu i kichania
  • Unikanie dotykania ust, nosa i oczu
  • Niepodawanie dłoni i unikanie uścisków
  • Mycie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych
  • Ostrożne korzystanie z telefonu i jego dezynfekowanie
  • Utrzymywanie dystansu od rozmówcy
  • Odpowiednie odżywianie i nawadnianie organizmu
Skip to content