Zapytanie na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

UWAGA

Termin składania ofert zostaje przedłużony do 26.05.2020 r.

Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  1. Zamawiający:

Nazwa: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400,

NIP: 993-06-56-314,

REGON: 851660884

e.mail: rzepiennik@rzepiennik.pl

Internet: http://www.rzepiennik.pl/

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”. Na przedmiot zamówienia składają się elementy wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
  2. Kod CPV: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne
  3. Szacowanie ma na celu jedynie określenie wartości rynkowej zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych.
  4. Termin dostawy: czerwiec-sierpień 2020
  5. Termin składania ofert do: 22.05.2020r.
  6. Oferty należy składać drogą mailową na adres: budownictwo_rzepiennik@poczta.fm

Data szacowania: maj 2020r.

Skip to content