Zapytanie ofertowe nr ZP_ZAJĘCIA_PWD_3_2019

Prowadzone w ramach projektu: Placówki wsparcia dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
Prowadzone przez: Placówkę Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z Filią w Olszynach (PWD)
Dotyczy: zorganizowania zajęć o następującej tematyce

  1. Organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, a w tym zajęcia artystyczne:
  • utaneczniające – zajęcia mają stwarzać uczestnikom możliwość ekspresji ruchowej i twórczego wyrażania siebie, kształtują poczucie rytmu i harmonii ruchu, rozwijają uzdolnienia taneczne, wrażliwość na piękno oraz koordynację i pamięć ruchową, a przede wszystkim – gwarantują dobrą zabawę, dla 20 os., grupowe w wymiarze 14 godz.
  • teatralne – mają zapewnić uczestnikom emisję głosu, pracę nad dykcją, plastyką ruchu i interpretacją tekstu, tworzenie spektakli, dla 20 os., grupowe w wymiarze 12 godz.
  • uzdalniające w zakresie rękodzieła – zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną, sprawność manualną oraz kształtują poczucie estetyki i dobrego smaku. Uczą cierpliwości i staranności, ale przede wszystkim dają dużo radości podczas pracy twórczej. Uczestnicy maja poznać różnorodne techniki rękodzieła i sposoby ich wykorzystywania w codziennym życiu, dla 20 os., grupowe w wymiarze 14 godz. 2. Pomoc w nauce, a w tym zająca mające na celu zniwelować niechęć do wszelkich zajęć związanych ze szkołą i procesem uczenia się, co planuje się osiągnąć dzięki zajęciom pod kątem przekazania wiedzy nt. pracy z dzieckiem w warunkach pozaszkolnych (rodziny) – zajęcia w wymiarze 20 godz., dla 10 os, 2 godz. na os. warunkiem jest aby zajęcia przeprowadzone były przez trenera terapii zaj. 3. Opieka i wychowanie, a w tym poradnictwo rodzinne (pedagog) skierowane na wspieranie złożonej problematyki wychowawczej, głównie napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, itp. Zakres to udzielenie podstawowych informacji nt ww. zjawisk i porad/korekt nt przeciwdziałania ww. zjawiskom – co pozwoli ograniczyć problemy opiek-wychowawcze. Będą to spotkania pedagoga z UP oraz rodzicem/opiek. pobierające info i udziel. Info zwrotnej/porad co do sposobu wprowadzania korekt. W ramach zadania należy przeprowadzić 50 godz., dla 25 os., 2 godz. na os. (UP + rodzicem/opiek.).

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Skip to content