ZAPYTANIE OFERTOWE – Restauracja dzwonnicy oraz schodów Kościoła Parafialnego pw. Św. Katarzyny PM w Turzy”

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 13 listopada 2023r w formie pisemnej.

-drogą pocztową na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Panny i Męczennicy, 33-167 Turza 8

-lub osobiście w siedzibie Parafii Turza 8


W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe Parafia Rzymskokatolicka p.w Świętej Katarzyny Panny i Męczennicy 33-167 Turza 8.
  2. Program prac konserwatorskich Dzwonnica, pozwolenie – załącznik nr 1
  3. Program prac konserwatorskich Schody, pozwolenie – załącznik nr 1a
  4. Przedmiar Dzwonnica – załącznik nr 2
  5. Przedmiar Schody – załącznik nr 2a
  6. Formularz ofertowy — załącznik nr 3 wraz z załącznikami (1-3)
  7. Projekt umowy — załącznik nr 4

Skip to content