Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia

Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na organizację wyjazdów edukacyjnych  w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie  w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

  1. Zamawiający:

Nazwa: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400,

NIP: 993-06-56-314,

REGON: 851660884                                          

e.mail: rzepiennik@rzepiennik.pl

Internet: http://www.rzepiennik.pl/

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie  w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”. Na przedmiot zamówienia składają się wyjazdy edukacyjne wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
  3. Kod CPV: 63511000 – 4 Organizacja wycieczek, 63500000 – 4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
  4. Szacowanie ma na celu jedynie określenie wartości rynkowej zamówienia na organizację wyjazdów edukacyjnych.
  5. Termin realizacji usługi: do 15.06.2022
  6. Termin składania ofert do: 10.09.2021
  7. Oferty należy składać drogą mailową na adres: rzepiennik@rzepiennik.pl

Dokumentacja w załączeniu.

Skip to content