Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na organizację szkoleń dla nauczycieli

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400,

NIP: 993-06-56-314,

REGON: 851660884                                          

e.mail: rzepiennik@rzepiennik.pl Internet: http://www.rzepiennik.pl/

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020  Na przedmiot zamówienia składają się kursy i szkolenia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
  • Kod CPV:  80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  • Szacowanie ma na celu jedynie określenie wartości rynkowej zamówienia na organizację szkoleń dla nauczycieli.
  • Termin realizacji: od 01.10.2022 do 05.06.2023
  • Termin składania ofert do: 31.08.2022
  • Oferty należy składać drogą mailową na adres: rzepiennik@rzepiennik.pl

W załączeniu formularz oferty do szacowania wartości zamówienia.

Skip to content