Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na organizacji zajęć z robotyki i programowania dla uczniów edukacyjnych  w ramach projektu

Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na organizacji zajęć z robotyki i programowania dla uczniów edukacyjnych  w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie  w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

  1. Zamawiający:

Nazwa: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

NIP: 993-06-56-314,

REGON: 851660884                                         

e.mail: rzepiennik@rzepiennik.pl

Internet: http://www.rzepiennik.pl/

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest Usługa organizacji zajęć z robotyki i programowania dla uczniów w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie  w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
  • Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  • Szacowanie ma na celu jedynie określenie wartości rynkowej zamówienia na organizację zajęć z robotyki i programowania dla uczniów.
  • Termin realizacji usługi: do 15.06.2023
  • Termin składania ofert do: 26.07.2022
  • Oferty należy składać drogą mailową na adres: rzepiennik@rzepiennik.pl

W załączeniu formularz oferty do szacowania wartości zamówienia.

Skip to content