ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Od dnia 19.11.2018 r. do dnia 17.01.2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, Referat Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. Podatek leśny zostanie obliczony na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.) zwalnia się od podatku leśnego lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2018 r.

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały na zlecenie Starosty Powiatu Tarnowskiego przez TAXUS UL Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL możliwy jest pod numerem telefonu:(+48) 530 794 720 w godzinach 8.00 – 15.30.

Osobiste konsultacje mieszkańców z przedstawicielem firmy TAXUS UL będą możliwe w dniu 20.11.2018 r. w godz. 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, pokój nr 1 (parter).

Skip to content