ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – Harmonogram

W każdej miejscowości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w wyznaczonym miejscu i w określonym czasie odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady niebezpieczne,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe do 0,5 m3
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
  • zużyte opony samochodów osobowych w ilości 4 sztuki,
  • tekstylia i odzież,
  • popiół.
Miejscowość Miejsce odbioru odpadów Data Godziny odbioru
Kołkówka Plac przy Remizie OSP 29.04.2020r (środa) 8.00 – 13.00
Rzepiennik Suchy Plac przy Remizie OSP 29.04.2020r (środa) 10.00 – 17.00
Olszyny Plac przy Remizie OSP 07.05.2020r (czwartek) 10.00 – 18.00
Turza Plac przy Kościele Parafialnym 11.05.2019r (poniedziałek) 9.00 – 17.00
Rzepiennik Strzyżewski Plac przy Ośrodku Zdrowia 14.05.2020r. (czwartek) 9.00 – 17.00
Rzepiennik Biskupi Plac przy Remizie OSP 21.05.2020r. (czwartek) 10.00 – 18.00

UWAGA

Odpady dostarczone przed rozpoczęciem zbiórki nie będą zbierane – pozostaną na placu.

Wyznaczone punkty objęte zostaną monitoringiem na 48 godzin przed terminem odbioru.

Skip to content