Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i niebezpiecznych

W miesiącu kwietniu w każdej miejscowości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
  • zużyte opony do 4 sztuk,
  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • świetlówki,
  • inne odpady niebezpieczne.

Odpady wielkogabarytowe należy przywozić wyłącznie w wyznaczone miejsce w wyznaczonych godzinach.  Odpady pozostawione przed rozpoczęciem zbiórki nie będą zabierane!!!

Tabela 1. Terminy zbiórki odpadów w poszczególnych miejscowościach.

Miejscowość

Miejsce odbioru odpadów Data Godziny odbioru

Rzepiennik Strzyżewski

Plac przy Ośrodku Zdrowia 21.04.2017 r.

10:00 – 18:00

Rzepiennik Biskupi

Plac przy OSP 21.04.2017 r. 10:00 – 18:00

Kołkówka

Plac przy OSP 22.04.2017 r.

8:00 – 12:00

Turza

Na parkingu k. Kościoła 22.04.2017 r.

8:00 – 14:00

Rzepiennik Suchy

Plac przy OSP 22.04.2017 r.

8:00 – 14:00

Olszyny Plac przy OSP 22.04.2017 r.

8:00 – 14:00

Skip to content