Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i niebezpiecznych

W miesiącu wrześniu 2017 w każdej miejscowości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
  • zużyte opony do 4 sztuk,
  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • świetlówki,
  • inne odpady niebezpieczne.

UWAGA!!

Odpady wielkogabarytowe należy przywozić wyłącznie w wyznaczone miejsce w wyznaczonych godzinach.  Odpady pozostawione przed rozpoczęciem zbiórki nie będą zabierane!!!

Miejscowość

Miejsce odbioru odpadów Data Godziny odbioru
Rzepiennik Strzyżewski

Plac przy Ośrodku Zdrowia

21.09.2017r.

10.00 – 18.00

Rzepiennik Biskupi

Plac przy OSP

21.09.2017r.

10.00 – 18.00

Kołkówka

Plac przy OSP

23.09.2017r.

8.00 – 12.00

Turza

Na parkingu k. Kościoła

23.09.2017r.

8.00 – 14.00

Rzepiennik Suchy

Plac przy OSP

23.09.2017r.

8.00 – 14.00

Olszyny Plac przy OSP 23.09.2017r.

8.00 – 14.00

 

Skip to content