Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i niebezpiecznych

W miesiącu wrześniu 2016r. w każdej miejscowości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się zbiórka następujących odpadów:
•zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
•zużyte baterie i akumulatory,
•odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
•zużyte opony,
•odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•świetlówki
•inne odpady niebezpieczne.
 

Tabela 1. Terminy zbiórki odpadów w poszczególnych miejscowościach.

Miejscowość Miejsce odbioru odpadów Data Godziny odbioru
Rzepiennik Biskupi Plac przy OSP 22.09.2016r. 10:00 – 18:00
Rzepiennik Strzyżewski Plac przy Ośrodku Zdrowia 22.09.2016r. 8:00 – 14:00
Kołkówka Plac przy OSP 24.09.2016r. 8:00 – 12:00
Turza Na parkingu k. Kościoła 24.09.2016r. 8:00 – 14:00
Rzepiennik Suchy Plac przy OSP 24.09.2016r. 8:00 – 14:00
Olszyny Plac przy OSP 24.09.2016r. 8:00 – 14:00

 

Skip to content