Zestawienie udziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski w Programie„Czyste Powietrze” na dzień 30.06.2024 r.

W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski funkcjonuje Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku o dofinansowanie oraz złożenia wniosku o płatność.  

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski (pok. nr 4). Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem punktu: osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem pod numerem: tel. 14 65 35 532/ kom. 510 802 933.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Czyste Powietrze, Regulaminem naboru wniosków oraz z załącznikami. Informacje na temat Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Skip to content