Zestawienie udziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski w Programie„Czyste Powietrze” na dzień 30.09.2023 r.

W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski funkcjonuje Punkt konsultacyjny-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Tabelaryczne zestawienie danych Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 30.09.2023 r.

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięćSumaryczna kwota wypłaconych dotacji
152691 569 238,71 zł

 „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku o dofinansowanie oraz złożenia wniosku o płatność.  

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski (pok. nr 4). Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem punktu: osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem pod numerem: tel. 14 65 35 532/ kom. 510 802 933.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Czyste Powietrze, Regulaminem naboru wniosków oraz z załącznikami. Informacje na temat Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Skip to content