Zimowe utrzymanie dróg

Interwencje dotyczące odśnieżania dróg należy zgłaszać pod numerami telefonów:
Drogi wojewódzkie 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
ul. Ostrogskich 5a
Tel. 14 621 98 43
fax. 14 621 17 54 wew. 24

Drogi powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach 
ul. Zgłobicka 8 
33 – 113 Zgłobice 

tel. dyżurny czynny całodobowo: 501 799 432

Koordynator zimowego utrzymania – Dyrektor PZD Leszek Łątka: 14 674 12 30, 678 70 50

Drogi gminne

Inspektor ds. drogownictwa z UG Piotr Dudek 14 65 35 530

oraz sołtysi poszczególnych miejscowości:

    • sołectwo Olszyny – sołtys Olszyn Teofil Bąk 1465 32 418
    • sołectwo Rzepiennik Strzyżewski – sołtys Grażyna Pierz 14 65 30 124
    • sołectwo Rzepiennik Biskupi – sołtys Grażyna Włodyka 506 800 495
    • sołectwo Rzepiennik Suchy – sołtys Stanisława Kleszyk 539 406 156
    • sołectwo Turza – sołtys Danuta Martyka 14 65 31 083
Skip to content