ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Adres skrzynki Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski: /k1ea4mm75j/skrytka

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U 2005 nr 64 poz. 565 ) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy – Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP, jako „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

Aby można było złożyć elektroniczne pismo do urzędu potrzebne jest konto użytkownika na platformie ePUAP (bezpłatne).
Wskazane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, wymaganego aby odebrać odpowiedź wysłaną na adres skrytki ePUAP odbiorcy.

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w tym usługa założenia konta użytkownika w serwisie ePUAP jest dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl
 
 
Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski za pomocą platformy ePUAP świadczy poniższe usługi:
500+ :
Dokumenty tożsamości:
Akty stanu cywilnego:
Ewidencja Ludności:
Ochrona Środowiska:
Przedsiębiorczość:
Planowanie przestrzenne:
Wybory:
 
 
 

 

Skip to content