Zmiana firmy odbierające odpady komunalne

Od 1 stycznia 2019 r. odpady z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbierać będzie firma:

Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane KOMBUD

ul. Krynicka 6
33-190 Ciężkowice

tel.: 14-65-10-215

Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia był „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski”.

Skip to content