Zmiany w podatkach na 2022 rok

Podczas listopadowej sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski radni podjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2022 rok, z kwoty 61,48 złotych za 1 dt na kwotę 52,00 złotych za 1 dt.

Radni uchwalili także stawki opłat i podatków lokalnych, które będą obowiązywały na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2022 r. będą niższe niż ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r na rok 2022. Zmienią się jedynie o wartość inflacji (+6%) w stosunku do aktualnie obowiązujących.

Decyzją radnych od 1 stycznia 2022 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych deklarujących kompostownik nie zmienią się w stosunku do obecnego roku i nadal będą wynosić 18.00 zł miesięcznie od osoby. Natomiast w gospodarstwach domowych, w których nie deklaruje się kompostownia odpadów zielonych (trawa, liście itp.) opłaty wzrosną na 23.00 zł miesięcznie od osoby.

Skip to content