Zmniejszanie obostrzeń

Informujemy, że Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski obsługuje klientów pojedynczo po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

W sprawach:
• rejestracji stanu cywilnego tel. 14 65 35 509 (parter pok. 33 – dawniej KASA.)
• ewidencji ludności i dowodów osobistych, tel. 14 65 35 510 lub 14 65 35 509 (parter pok. 33 – dawniej KASA)
• odpadów komunalnych, tel. 14 65 35 527, parter pok.3 (naprzeciwko poczty)
• ochrony środowiska. tel. 14 65 35 532 (parter pok. 1.)

W obliczu zagrożenia epidemiologicznego, apeluję by przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy i innych instytucjach publicznych nadal wykorzystywać drogi korespondencyjne: elektroniczną (email, e-puap), pocztową oraz telefoniczną. https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela

Wnioski do CEIDG można składać drogą elektroniczną (on-line) https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef lub przesyłać wniosek pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.

Wniosek do CEIDG, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

Profil Zaufany potwierdzić można za pomocą bankowości elektronicznej lub podczas rozmowy wideo z Urzędnikiem. https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

Proszę również o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych i medycznych co do zasad higieny i postępowania zapobiegawczego.

Skip to content