Zapytanie ofertowe – Zorganizowanie zajęć

Zapytanie ofertowe nr ZP_1_2020_Z
Prowadzone w ramach projektu: Z nowymi kompetencjami w stronę rynku pracy Prowadzone przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim
Dotyczy: zorganizowania zajęć o następującej tematyce
I. Opiekun osoby zależnej, 72h, 8 os.
Wprowadzenie:
Uwarunkowania pracy opiekuna osoby zależnej (8h)
Etyka pracy opiekuna osoby zależnej (8h)
Zagadnienia miękkie
Komunikacja z osoba starszą, niepełnosprawną, z dzieckiem (8h)
Organizacja czasu wolnego osobie starszej, niepełnosprawnej, dziecku (8h)
Aktywizacja i wsparcie emocjonalne osoby starszej, niepełnosprawnej, dziecku (8h)
Praca z osobą zależną
Pierwsza pomoc przedmedyczna (16h)
Wykonywanie czynności opiekuńczych w kierunku osoby starszej, niepełnosprawnej, dziecka (8h)
Zasady prawidłowego żywienia osoby zależnej starszej, niepełnosprawnej, dziecka (8h)
II. Gastronomia, 56h, 7 os.
Wprowadzenie w zagadnienie (8h)
Mody kulinarne (16h)
Gastronomia strona teoretyczna (16h)
Gastronomia strona praktyczna (16h)
III. Kompetencje miękkie, 32h, 8 os.
Zarządzanie czasem i i twórcze rozwiązywanie problemów (8h)
Zarządzanie portfelem domowym (8h)
Komunikowanie się, autoprezentacja (8h)
Kompetencje inter i intrapersonalne w praktyce (8h)
IV. Kosmetyka i wizaż, 72h, 7 os.
Kosmetyka. Wprowadzenie (8h)
Wizaż. Wprowadzenie (8h)
Mody, trendy i współczesne oczekiwania (8h)
Zasady, metody i techniki wykonywania zabiegów kosmetycznych (24h)
Zasady, metody i techniki kreowania wizerunku (wizaż) (24h)
V. Florystyka, 56h, 3 os.
Współczesne nurty we florystyce (8h)
Popularne rodzaje florystyki (ślubna, żałobna, okolicznościowa) (8h)
Rola florystyki w architekturze (8h)
Florytyka – praca własna (doskonalenie umiejętności w wybranym zakresie) (8h)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zatrzymania realizacji ww. zlecenia w przypadku, gdy pojawi się ku temu uzasadniona wdrażaniem projektu przesłanka

Załączniki:

Skip to content