Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

  • od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
  •  
  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • 3-28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 2-31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2017 roku – 1,00 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego  w 2017 roku – 86,00 zł* ilość ha użytków rolnych

                              Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy – pokój nr 19

Skip to content