Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

  • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Ważne: We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Przy składaniu wniosku trzeba będzie załączyć nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnia roczną liczbę bydła.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku – 100,00 zł* ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy – pokój nr 19

Załączniki:

Skip to content