Zwrot podatku akcyzowego – termin składania wniosków mija 31 sierpnia

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski przypomina, że do 31 sierpnia 2021 r. zainteresowani rolnicy posiadający użytki rolne na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski –  tel. 14 6535525

Informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – KLIKNIJ

Załączniki:

Skip to content