Żywność w ramach programu Banku Żywności

O G Ł O S Z E N I E

W dniach 11,12,13 października 2017 r. tj. środa, czwartek ,piątek (lub do wyczerpania zapasów) w godz. 8 – 15 w starym budynku Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim będzie rozdawana żywność w ramach programu Banku Żywności.

Żywność będzie wydawana na podstawie nowych skierowań z GOPS -u.

Kwalifikujące kryterium dochodowe:

– do 1268 zł dla osoby samotnej;

– do 1028 zł na osobę w rodzinie.

Skip to content