Organizacje pozarządowe

Nazwa stowarzyszenia

Adres

Prezes

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 335 Bajorek Anna
STOWARZYSZENIE MY KOBIETY 33-164 Olszyny 243 Nowak Anna
STOWARZYSZENIE ADSUM W RZEPIENNIKU BISKUPIM 33-163 Rzepiennik Biskupi 305 Firlit Joanna
STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOŁECTWA TURZA 33-167 Turza 203 Martyka Danuta
STOWARZYSZENIE „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ” 33-164 Olszyny 587 Duran Barbara
STOWARZYSZENIE RZEPIENNIK JUTRA 33-163 Rzepiennik Suchy 1 Kloc Lucyna
Przepióra Marzena