Budowa PSZOK zakończona

20 października 2021r nastąpiło oficjalne otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Inwestycja ta powstała dzięki pozyskaniu przez Gminę dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa: Ochrona Środowiska, Działanie: Rozwijania systemu gospodarki odpadowej.

Całkowity koszt budowy PSZOK to około 2.720.000,00 zł.

Dofinasowanie stanowiło:  1.342.735,96 zł.

Środki własne Gminy to: 1.373.470,00 zł.  z czego 1.155.944,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dodatkowo został wybudowany ze środków Gminy łącznik wodno-kanalizacyjny do obiektu PSZOK za kwotę 236.000,00 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak potrzebnego obiektu.

Skip to content