Cmentarz Partyzancki w Dąbrach

W ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju Gmina Rzepiennik Strzyżewski pozyskała dotację w wysokości 75.000 zł na Cmentarz Partyzancki w Dąbrach co stanowi prawie 80% wartości kosztorysowej.

W ramach zadania zostaną wykonane: konserwacja kamiennych słupów i muru  ogrodzenia, konserwacja nakryw murów oraz słupów, konserwacja kamiennego pomnika, konserwacja mosiężnych płyt z napisami na pomniku, konserwacja metalowego wieńca na pomniku, malowanie rur salowych pomiędzy słupami ogrodzenia, malowanie bramy, konserwacja obramień mogił z wymiana w zakresie koniecznym, konserwacja kryzy nagrobnych, konserwacja tabliczek imiennych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych”

Skip to content