Co wyjątkowego ma gmina Rzepiennik Strzyżewski? Z czego jesteśmy dumni? Ankieta dotycząca zasobów gminy

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Rzepiennik Strzyżewski, Przyjaciele,

W tym roku kończy się okres obowiązywania dotychczasowej Strategii Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski. To dobry czas podsumowań tego co przez ostatnie dwie dekady udało nam się osiągnąć, ale także twórczy moment refleksji o tym w jakim miejscu chcemy żyć za lat 10, 20, 30….

Strategia ma wyznaczać cele, ma dawać ramy dla podejmowanych przez lokalną wspólnotę długofalowych działań, które mają sprawić, iż gmina Rzepiennik Strzyżewski będzie jeszcze lepszym miejscem do życia i pracy dla nas wszystkich. Celowo pisze o lokalnej wspólnocie, czyli o nas – mieszkańcach całej gminy, a nie tylko o administracji. Jest dla mnie ważne, aby zarówno proces pracy nad nową strategią, jak i jej finalny efekt, odzwierciedlał potrzeby i oczekiwania całej lokalnej wspólnoty. To kolejny krok w budowaniu naszej małej ojczyzny. Miejsca, z którego jesteśmy dumni, ale także z miejsca, za które bierzemy wspólnie odpowiedzialność.

Wierzę, że wspólne planowanie pozwoli lepiej i efektywniej sprostać wyzwaniom przed jakimi stoimy. Chciałbym szeroko włączać i angażować mieszkańców w prace nad przyszłą wizją rozwoju gminy Rzepiennik Strzyżewski. Dlatego już dziś zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w planowanie działania. Będziemy organizować spotkania, warsztaty, badania focusowe, tak aby rozmawiać o przyszłości z różnymi środowiskami i organizacjami w naszej gminie.

Jedną z form tego angażowania będzie szereg spotkań on-line i ankiet, które w najbliższych miesiącach będziemy cyklicznie publikować na stronie Urzędu Gminy i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy w nich pytali z czego jesteście – jako mieszkańcy – dumni, ale także jakie są problemy naszej gminy, które należy rozwiązać oraz jakie działania powinniśmy wspólnie jako samorząd podejmować.

Zapraszam do współpracy!

Marek Karaś
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ed897ee3&&b=d66717f79&&c=2a4b8f7d

Skip to content