Ćwiczenia RENEGADE

Informujemy, że w dniach  6 – 8 czerwca 2017 r,  odbędą się ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczeń nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

SYGNAŁY ALARMOWE

RODZAJ KOMUNIKATU

SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU

SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU

AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

WIZUALNY SYGNAŁ ALARMOWY

AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Alarm powietrzny Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty

Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny dla ……………

Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm powietrzny

Alarm o skażeniach Przerywany modulowany dźwięk syreny

Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach ………….(podać rodzaj skażenia) dla ……………

Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm o skażeniach dla …………..

Skip to content