Dofinansowanie wymiany starych pieców na nowoczesne

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś  jeszcze raz przypomina, że istnieje szansa uzyskania dofinansowania wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.
 
Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe na nowoczesne spalające paliwa stałe, gazowe i biomasę wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do uczestnictwa w programie w pokoju nr 1 (tel. 14 65 35 527) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2016r.
Skip to content