Dotyczy pomocy uchodźcom przez osoby indywidualne

W nawiązaniu do informacji przekazanej w trakcie wideokonferencji z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy oferują swoje usługi w zakresie przywozu osób ewakuowanych z Ukrainy, aby podchodzić do tej sprawy racjonalnie.

Celem jest uniknięcie sytuacji, gdy do którejś z gmin trafia grupa uchodźców bez wcześniejszego uzgodnienia i dopytania, gdzie można ich zakwaterować. Osoby przywożące w ten sposób uchodźców stawiają służby gminne i powiatowe w bardzo trudnej sytuacji, gdyż uniemożliwia to odpowiednie zaplanowanie rozmieszczenia uchodźców, a może dojść do sytuacji, że po prostu takiej możliwości nie będzie, ponieważ wszystkie miejsca są już zajęte.

Doceniając poświęcenie i dobre chęci pomocy konieczne jest, aby pomoc była przeprowadzana z pełną odpowiedzialnością, bez narażania uchodźców na dodatkowy stres

Skip to content