Dyskusja na projektem studium zagospodarowania przestrzennego

W piątek 18.12.2020r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy,  odbędzie się dyskusja publiczna nad projektem studium zagospodarowania przestrzennego, a o godzinie 14.30 odbędzie się dyskusja publiczna nad punktową zmianą planu miejscowego.  

Jest jeszcze możliwość zapisu,  tel. 14 65 35 529. Zapraszamy!

Skip to content