DZIELNICOWY INFORMUJE

Policjanci Komisariatu Policji w Ciężkowicach w ramach realizacji działania priorytetowego dotyczącego eliminacji negatywnych zachowań uciążliwych dla społeczeństwa takich jak: zaśmiecanie, dewastacja, spożywanie alkoholu, palenie papierosów przez nieletnich, która w godzinach wieczorowych gromadzi się na parkingach w rejonie urzędu gminy oraz w rejonie altany przy OSP, przypominają o przestrzeganiu norm prawnych w zakresie porządkowym. Z uwagi na powyższe w miejscu tym będą przeprowadzane częstsze kontrole policji które będą miały na celu wyeliminowanie powyższych zachowań.

Wszelkie informacje dotyczące naruszania porządku prawnego proszę przekazywać pod numer telefonu Komisariatu Policji w Ciężkowicach 47 8312360 bądź do dzielnicowego st.asp. Waldemara Kopek tel. 604 891 798. W przypadku potrzeby podjęcia pilnej interwencji proszę dzwonić na numer alarmowy 112.

Skip to content